Informatii generale

Sediul social al S.C. EL-MONT S.R.L. este situat in B-dul Oaspeţilor nr.22A, iar in str. Aromei nr.82, sector 2, se afla sediul administrativ, unde lucrează conducerea societatii si 20 de salariaţi, specialişti in domeniile de activitate ale societatii.

Organizarea de şantier, atelierul de confecţii metalice, depozitele de materiale, utilajele si echipamentele de lucru, precum si un spaţiu de cazare pentru personalul nelocalnic se afla in zona de nord a Bucurestiului, pe o suprafaţa de cea. 500 m2, in B-dul Oaspeţilor nr.22, sector 1. Aici se face pregătirea operativa a lucrărilor si se transmit ordinele de execuţie pentru cei 80 de muncitori (electricieni, lăcătuşi, fierari-betonisti, dulgheri, sudori, tâmplari, şoferi, deserventi de utilaje), de către 12 ingineri si maiştri, responsabili de lucrări.

In zona industriala Republica se afla hala de producţie in suprafaţa de cca. 2000 mp, unde se realizează posturi de transformare prefabricate, in anvelopa de beton, după o licenţa SCHNEIDER ELECTRIC – FRANŢA si tablouri electrice. Aici isi desfăşoară activitatea 5 ingineri si maiştri si 25 de muncitori specialişti.

In vara anului 2003, SC EL MONT SRL a furnizat peste 10.000 metri liniari de teava PEXGOL, cu diametre cuprinse intre 32 mm si 160 mm, pentru inlocuirea totala a retelelor de incalzire si apa calda dintr-un cartier din orasul Iasi.

SC EL-MONT GRUP mai are un punct de lucru in Iasi, str. Oastei, nr.2A, unde exista o echipa de vinzari si una de executie.

In partea de vest a Romaniei SC EL-MONT GRUP SRL este prezenta prin intermediul firmei SC ULTRACONS SRL Timisoara, cu care a incheiat un contract zonal de colaborare.

Pentru zona de sud-est a tarii colaboram cu SC SCANROM SOLUTIONS din Constanta.

Golan Plastic Products si-a inceput activitatea in 1960, in Kibbutz-ul Shaar Hagolan, aflat in zona de est a Israelului. Gindita si conceputa, initial, ca fabrica de extrudare, Golan Plastic Products a devenit, la momentul actual, unul dintre cei mai mari producatori de produse plastice din domeniul constructiilor. Iata citeva dintre reperele acestei dezvoltari:

In 1975, Golan Plastic Products a lansat productia de tevi pentru apa calda din polietilena tratata la mare presiune, cu peroxid. Procedeul de realizare a acestor tevi se numeste reticulare, astfel ca, noile produse au devenit cunoscute ca tevi de tip PE-x ( polietilena reticulata ).Aceste tevi, care se vand sub marca PEXGOL, sunt acum recunoscute pentru calitatea si rentabilitatea lor atat in Israel cat si pe piata internationala.

In 1991 Golan a initiat producerea conductelor PEX–c, realizate prin iradiere (cu fascicol electronic).

In 1997 Golan a inceput sa produca un tip nou de tevi cu mai multe straturi, vandute sub numele de MULTYGOL. Acestea sunt tevi Pex intarite cu aluminiu, de tipul Pex-Al-Pex.

S.C. EL-MONT deţine un parc propriu de autoturisme, maşini de transport muncitori, transport materiale, utilaje de ridicat, utilaje de spart beton, autolaborator pentru probe si incercari electrice, malaxoare pentru beton, troliu pentru intins fier beton, cofraje metalice, schele, pompe de apa si noroi, grupuri electrogene, foreza orizontala pentru subtraversari, teodolit, nivele, etc.

Incepind din anul 2000 in EL – MONT s-a infiintat un departament al calităţii, in ideea ca acesta va putea fi cheia de acces la succesul pe piaţa.

Pentru a obţine succesul scontat in acest domeniu s-a trecut la un parteneriat strins cu clienţii societarii ale căror cerinţe sunt satisfăcute fara greş.

Totodată, in acord cu celelalte strategii, conducerea EL-MONT a stabilit si intelege sa urmărească in domeniu mediului următoarele obiective :

1. Conceperea, documentarea, implementarea unui sistem de management de mediu integrat cu sistemul de management al calităţii si certificarea acestuia
2. Reducerea pana la eliminare a oricărui impact negativ de mediu a activităţilor de realizare a produselor si serviciilor, spre deplina satisfacţie a clienţilor;
3. Asigurarea unui management adecvat al deşeurilor de mediu (menajere, betoane, uleiuri auto, etc) si prevenirea poluării mediului.

Conducerea EL-MONT se angajează ca sistemul integrat de calitate-mediu si securitatea si sanatatea in munca sa se conformeze integral cerintelor standardelor de referinţa ISO 9001/2000, ISO 14001/1999 si respectiv ISO 18001/2008 si sa respecte cu stricteţe cerinţele legale si de reglementare in domeniu. Se va analiza periodic politica de mediu in vederea adecvării ei, aceeasta fiind ţinuta la dispoziţia pârtilor interesate si a clienţilor pentru creşterea încrederii acestora in nerformantele organizaţiei.